KVKK

Premium Coffee Market
Gawatt Coffee Shop Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Gawatt Coffee Shop olarak, müşterilerimizin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlemekte ve korumaktayız. Bu metin, Gawatt Coffee Shop tarafından kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve haklarınız hakkında bilgilendirme yapmayı amaçlamaktadır.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Gawatt Coffee Shop mağazalarımızda, internet sitesinde veya mobil uygulamamız aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu süreçte, internet sitemize erişim sağladığınızda otomatik olarak IP adresiniz de dahil olmak üzere teknik veriler toplanmaktadır. Toplanan kişisel ve teknik verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulabilmesi, sistem güvenliğinin sağlanması, müşteri memnuniyetinin artırılması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

İşlenen kişisel verileriniz, ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, alışveriş geçmişi ve IP adresiniz gibi verileri kapsamaktadır. Bu veriler, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve Gawatt Coffee Shop hakkında sizi bilgilendirmek, internet sitemizin kullanımını analiz etmek ve sistem güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kimseye paylaşılmamaktadır. Kişisel veriler yalnızca başvuruyu değerlendirip sizlere geri dönüş yapılabilmesi için tutulmaktadır. Tutulan veriler güvenliğinin sağlanması ve yasal yükümlülükler çerçevesinde sınırlıdır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak; verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, yanlış veya eksik işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. İletişim ve Başvuru Yöntemleri

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza yönelik taleplerinizi, [Gawatt Coffee Shop’un resmi internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri/aracılığıyla] yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresimiz üzerinden bize iletebilirsiniz.

Yukarı Çık